AK- 10 uker forlengelse: Praksis mot jobb

Gjennom hovedkurset på 16 uker (se forrige side) er det mange deltakere som kombinerer kurs med praksis. Vanligvis er de på Stamina kurssenter 3 dager pr. uke, og i praksis 2 dager pr. uke, men alle kombinasjoner er mulige.

Hvis deltaker og Stamina kurssenter og arbeidsgiver ser at jobb kan være sannsynlig, kan deltakeren få plass på dette praksiskurset.

Resultatene er fantastiske: Ca. 80 % av deltakerne får jobb gjennom dette kurset!